Quận 1

Nhà Thuốc Ngân Hà

218 Cống Quỳnh, Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

0906755668