Quận 11

Nhà Thuốc Việt Số 1

596-Nguyễn Chí Thanh - 7 - Q.11 - Tp. Hồ Chí Minh

0977037676

Nhà Thuốc NT Số 1

14, Ông Ích Khiêm, P14, Q 11

0909587707

Nhà Thuốc Nhơn Chúng Đường

26, Ông Ích Khiêm, P14, Q 11

0283865413