Quận 12

Nhà Thuốc Số 499

499, Tô Ký, Trung Mỹ Tây, Q 12

02822159798