Quận 3

Liên Châu

361, Hai Bà Trưng, phường 8, Q 3

0938112858

Nhà Thuốc Coastline Care

85, Vườn Chuối, 4, Q 3

0903777294