Quận 9

Nhà Thuốc Hoàng Châu

01, Lò Lu, Trường Thạnh, Q 9

0329196955

Nhà Thuốc Phước Thiện

335B, Đỗ Xuân Hộp, Phước Long B, Q 9

02835005039

Nhà Thuốc Phước Thiện 2

28, Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Q 9

0905406467

Nhà Thuốc Hồng Thắm

259, Đình Phong Phú, Tăng Nhơn Phú, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

0348209602